Privacyverklaring website

Géén cookies . . . wel zo netjes!

Als kind hebben we al geleerd dat je van een andermans spullen af moet blijven. Wij vinden het daarom ongepast dat er ongewenste cookies op je pc, tablet of telefoon geplaatst worden om zo jouw persoonlijke gegevens en gedrag te verzamelen en op te slaan. Wij plaatsen daarom géén cookies op jouw apparaat en volgen je niet in je surfgedrag.

Wel zo netjes . . . vind we!

Alleen als je het contactformulier op deze website invult, zullen we tijdelijk de ingevulde gegevens moeten bewaren om te kunnen reageren op jouw bericht. Dit zijn je naam, je mailadres en eventueel je telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend door onszelf gebruikt en worden nooit verstrekt aan derden. Indien je klant wordt, dan kom je in ons klantenbestand te staan. Indien je geen klant wordt, dan zullen we jouw gegevens na uiterlijk drie maanden uit onze administratie verwijderen.

Wij, Auto Versteeg Buurman / The Carcleaner, zijn als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

The Carcleaner
Hoofdstraat 62
3781 AH VOORTHUIZEN
+31 342 47 14 14
[email protected]

Vriendelijke groeten, het Carcleaner-team

Wettelijke aanvulling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de Machine Readable Zone (MRZ) (dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Publicatiedatum:

7 maart 2023